Automatyzacja w Kancelarii Prawnej

Dzięki naszym innowacyjnym rozwiązaniom opartym na sztucznej inteligencji, eliminujemy konieczność manualnego wykonywania procesów, co przekłada się na poprawę precyzji i efektywności w obszarze od obsługi klienta po analizę ryzyka. Zainwestuj w przyszłość i zdobądź przewagę konkurencyjną!

Zarządzanie dokumentacją prawną

Kancelarie często muszą zarządzać dużymi ilościami dokumentów, takimi jak umowy, pełnomocnictwa, pisma procesowe czy inne dokumenty związane z klientami. Automatyzacja procesu skanowania, klasyfikacji i indeksowania dokumentów może znacznie usprawnić ich przechowywanie i dostępność dla pracowników. Dobrym przykładem może być aplikacja, która umożliwi generowanie szablonów pism/dokumentów, które zostaną przydzielone do odpowiedniego folderu przypisanego do klienta.

AI dla prawników

Tworzymy algorytmy AI dzięki którym prawnicy mogą szybko przeszukiwać ogromne zbiory dokumentów prawnych, analizować dane, prognozować wyniki procesów sądowych oraz generować automatycznie dokumenty prawne. Nasze narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pomagają w oszczędzaniu czasu, redukcji ryzyka i zwiększaniu efektywności, umożliwiając prawnikom skoncentrowanie się na najważniejszych aspektach swojej pracy.

Generowanie szablonów dokumentów prawnych

Dzięki automatyzacji generowania szablonów dokumentów, kancelarie mogą uniknąć błędów i zaoszczędzić czas. Automatyczne pobieranie informacji z rekordów umożliwia natychmiastowe wypełnianie niestandardowych formularzy, wniosków i umów. To znacznie skraca czas tworzenia pism, a gotowe dokumenty mogą być łatwo eksportowane w formacie Word lub PDF.

Planowanie spotkań i terminów

Praca w kancelarii prawnej wiąże się z koniecznością terminowego prowadzenia spraw klientów, co wymaga precyzyjnego zarządzania spotkaniami i terminami ważnych wydarzeń. Automatyzacja kalendarza oraz wysyłanie przypomnień o zbliżających się spotkaniach może zminimalizować ryzyko przeoczenia terminów i zapewnić lepszą obsługę klienta.

Śledzenie statusu spraw

Praca nad wieloma sprawami jednocześnie może sprawić trudność w monitorowaniu postępów i aktualnego statusu każdej z nich. Automatyzacja śledzenie przebiegu spraw, dzięki np. systemowi zarządzania, umożliwia integrację systemu z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych, zapewniając prawnikom szybkie uzyskanie informacji w konkretnych postępowaniach.

Obsługa klienta

Zautomatyzowane narzędzia, takie jak chatboty na stronie internetowej oraz systemy automatycznej odpowiedzi na maile, mogą znacząco przyspieszyć udzielanie odpowiedzi na pytania klientów. Dodatkowo, automatyzacja jest w stanie wysyłać aktualizację w zakresie statusu spraw co znacznie zoptymalizuje oraz podkreśli profesjonalizm kancelarii.

Automatyczny kalkulator

Automatyczny kalkulator może umożliwić szybkie i precyzyjne wyliczanie różnych parametrów związanych z usługami prawnymi i finansowymi. Działa na zasadzie wprowadzenia odpowiednich danych wejściowych, takich jak informacje o umowie, wartość transakcji lub stawki podatkowe, a następnie automatycznie generuje obliczenia wynikające z tych danych. Jest to doskonałe rozwiązanie dla kancelarii prawnych, które chcą zoptymalizować swoje procesy i zapewnić klientom szybką i dokładną wycenę usług. Dzięki automatycznemu kalkulatorowi można skutecznie oszczędzać czas i uniknąć błędów przy wyliczaniu opłat, podatków czy kosztów transakcyjnych. Przykładami kalkulatorów mogą być: obliczanie opłat prawnych, podatkowe obliczenia, koszty transakcyjne, planowanie budżetu.

Generowanie raportów

W ramach systemu automatyzacji raportów w kancelarii prawniczej analizowane są wszystkie dokumenty wysłane w danym tygodniu, obejmujące zarówno korespondencję przychodzącą, jak i wychodzącą. Raporty zawierają szczegółowe podsumowanie działań podejmowanych przez kancelarię, takie jak liczba przeprowadzonych negocjacji, ilość oraz charakterystyka zakończonych spraw, a także nowo rozpoczętych. Dzięki temu narzędziu zarządzanie aktywnościami kancelarii staje się bardziej przejrzyste i efektywne, umożliwiając śledzenie kluczowych wskaźników oraz podejmowanie odpowiednich działań w oparciu o rzetelne dane.

Onboarding

Dokumentacja związana z procesem zatrudniania nowego pracownika często jest złożona i wymaga dużego nakładu czasu, obejmując przygotowanie dokumentów, formalności związane z podpisywaniem umów oraz zapewnienie osobistych dostępów do narzędzi pracy. Dzięki zastosowaniu automatyzacji, cały proces ten ulega znacznemu uproszczeniu, eliminując konieczność prowadzenia wielu korespondencji i drukowania dokumentów. Automatyzacja generuje niezbędną dokumentację i przesyła ją do odpowiednich osób, ułatwiając proces podpisywania i obiegu papierologii. Co więcej, automatycznie archiwizuje kopie dokumentów w bezpiecznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi firmy, a także umożliwia planowanie i przeprowadzanie transakcji w zakresie wynagrodzeń czy premii.

Offboarding

W momencie zakończenia współpracy z pracownikiem, automatyzacja przejmie pełną kontrolę nad wszelkimi aspektami związanymi z organizacją oraz papierologią. Kompletnie zautomatyzowany system dystrybuuje bieżące zadania do odpowiednich działów oraz skutecznie blokuje dostęp pracownika do wszelkich programów firmowych. Co więcej, zapewnia efektywny proces zwrotu wszelkiego sprzętu, przestrzegając przy tym procedur przedsiębiorstwa.

Raportowanie godzin i analiza czasu

Sprawne zarządzanie czasem pracy stanowi fundament efektywnego funkcjonowania każdej organizacji. Automatyzacja rewolucjonizuje ten proces, eliminując potencjalne niedokładności i błędy. Dzięki elektronicznemu śledzeniu czasu pracy pracowników oraz analizie zebranych danych, system identyfikuje wzorce i nadużycia, umożliwiając precyzyjne monitorowanie oraz podejmowanie trafnych decyzji opartych na rzetelnych raportach. Automatyzacja przyczynia się do zwiększenia produktywności, poprawiając wydajność pracy i minimalizując występowanie błędów oraz nadużyć.

Elektroniczna książka nadawcza (drukowanie kopert)

Automatyzacja procesu drukowania kopert w ramach Elektronicznej Książki Nadawczej polega na wykorzystaniu systemu do automatycznego pobierania danych o nadawcach i adresatach z systemu e-mail oraz generowania etykiet adresowych. Następnie, na podstawie tych danych, koperty są automatycznie drukowane z wygenerowanymi etykietami, co pozwala na szybką i efektywną obsługę korespondencji. Automatyzacja tego procesu przyczynia się do usprawnienia pracy w kancelarii poprzez eliminację ręcznego przygotowywania kopert oraz minimalizację ryzyka błędów.

Inteligentny kreator dokumentów prawnych

Inteligentny kreator dokumentów prawnych to narzędzie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do szybkiego i dokładnego tworzenia różnorodnych dokumentów prawnych. Dzięki bazie danych prawniczych, kreator automatycznie generuje dokumenty na podstawie wprowadzonych danych i preferencji użytkownika. To narzędzie skraca czas potrzebny na przygotowanie dokumentów, zapewniając jednocześnie ich zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wysoką jakość. Przykładem zastosowania takiego kreatora może być automatyzacja procesu tworzenia umów najmu nieruchomości. Użytkownik wprowadza niezbędne dane, a kreator generuje na podstawie bazy dokumentów kancelarii kompletny dokument uwzględniający wszystkie wymagane klauzule, co znacznie przyspiesza i ułatwia proces.

Odkryj potencjał automatyzacji, aby zrewolucjonizować swoją Kancelarię Prawną!

Najczęściej Zadawane Pytania

Masz pytania? Odpowiemy na nie!

Czym jest Automatyzacja?

Automatyzacja AI to proces wykorzystywania technologii, oprogramowania i narzędzi do wykonywania zadań i procesów bez konieczności interwencji człowieka. Celem jest zwiększenie wydajności, zmniejszenie liczby błędów oraz oszczędność czasu i zasobów.

Jakie są korzyści z automatyzacji dla firm?

Automatyzacja może przynieść wiele korzyści, w tym zwiększenie produktywności, eliminację błędów ludzkich, poprawę jakości, oszczędność czasu i kosztów oraz możliwość skupienia się na bardziej strategicznych zadaniach.

Jakie są najczęstsze wyzwania związane z wdrażaniem automatyzacji?

Wdrożenie automatyzacji może wiązać się z wyzwaniami, takimi jak identyfikacja właściwych procesów do zautomatyzowania, wybór odpowiednich narzędzi i dostawców oraz zapewnienie szkolenia personelu. Ważne jest również monitorowanie i dostosowywanie procesów w miarę rozwoju technologii i zmian potrzeb firmy.

Jaki jest koszt usług automatyzacji?

Koszt naszych usług automatyzacji zależy od różnych czynników, takich jak rodzaj i poziom automatyzacji, liczba i złożoność zadań, wielkość i zakres projektu oraz wymagania dotyczące dostosowania i integracji. Zawsze jednak staramy się oferować nasze usługi automatyzacji w konkurencyjnej i przystępnej cenie, bez uszczerbku dla jakości i wartości.

WAŻNE: Zawsze zapewniamy szczegółową oraz przejrzystą wycenę przed rozpoczęciem każdego projektu, dążąc wraz z klientem do osiągnięcia najlepszego rozwiązania uwzględniając zarówno budżet firmy oraz indywidualne potrzeby.

Skontaktuj się

Gotowy do startu?

Przestań tylko myśleć o automatyzacji i sztucznej inteligencji i zrób pierwszy krok - skontaktuj się z nami! Pomoże Ci to odpowiedzieć na najważniejsze pytania i odkryć, w jaki sposób automatyzacja i sztuczna inteligencja mogą wesprzeć pracę Twojej firmy.

 Email Icon - Code Webflow Template

Skontaktuj się

Kliknij Tutaj, wypełnij formularz, umów się na rozmowę lub napisz do nas e-mail. Opisz swój pomysł, a nasi specjaliści skontaktują się z tobą w ciągu 24 godzin.

Skontaktuj się z nami